Forum

Алеко Константинов ...
 
Bildirimler
Tümünü temizle
Алеко Константинов - До Чикаго И Назад (1) - Моята Библиотека
Алеко Константинов - До Чикаго И Назад (1) - Моята Библиотека
Grup: Kayıtlı
Katılım : 2021-10-27
New Member

Hakkımda

Сетне посетихме менажерията. Един специалист зоолог може да намери тука някой рядък специмент между множеството птици и маймуни, но ние извлякохме заключение, че ню-йоркският зоологически парк е още твърде млад и остава много да се желае за комплектиранието му. Нюйоркските къщи са много високи, но мостът е още по-висок. Всичките здания, разбира се, са осигурени, осигурени са и хората, но за всякой случай на прозорците на хотелите и даже на частните къщи, понеже и те не се различават от хотели, са приковани дълги въжета, според разстоянието до земята, и на стената ще прочетеш инструкция: „В случай на пожар спусни въжето от прозореца и се спущай по него." Благодарим за попечението! Добре, ще се спусна до тази стряха, ами сетне? При такъв един случай, колкото ти и да си недогадлив и нелюбезен, тя само като те погледне с този ясен, сдържано-умиляющ и нежно-укоряющ поглед, не място да й отстъпиш, ами и на ръце да я носиш.  
  
Какво да се прави! Но ние се приближихме при бюрото, показахме купоните; те ни поканиха да си ги скрием в джеба и да си запишем имената в една книга; дадоха ни по един ключ, на който висеше овален картон с номера на стаята; повикаха със знак един негър; направиха ни знак да го последваме; влязохме в една тъмна стая, тази стая се откачи от земята и ние почнахме да се възнасяме. Всякой домовладелец се старал тъй да си построи къщата, тъй да я украси, тъй да я нашари, че само тя да ти се хвърли в очи; а пък всякой търговец под едно и също здание се старае как по-оригинално да си украси фасада, щото и слепият да го види. Та на него целият салон ще погледне като на крайно невъзпитан человек, а пък особено ако в салона има някоя дама - а, то би бил величайши скандал! Но и туй сравнение не струва пет пари: от една страна, е прекалено, а от друга - не отговаря на характера на движението. Но американецът не мига, изгоряло му здание на десет етажа, той разчиства почвата и вдига ново на петнайсет етажа, много по-здраво, много по-красно.  
  
Но когато навалицата стане толкова голяма, щото пътниците се натрупат на тротоара и не е възможно да се мине през улицата, американският полисмен, без да проговори дума, повдига пръста си нагоре и в един миг всичкият необзорим хаос от кола като че се окаменява на мястото си: образува се свободна ивица и тогава той дава знак на пешеходите да продължават пътя си; но пешеходите нямат край, колата чакат; тогава той пропуща само събравшите се накуп пешеходи, а към идущите повдигне ръка и те се заковат на местата си, и даде знак на колата да продължават до ново натрупвание на пешеходи. Като се спрете на площада между царския театър, градския съвет и парламента, пред очите ви, накъдето и да се обърнете, се представлява до такава степен величествена и завършена картина, щото напразно би напрягали фантазията си да си представите нещо по-изящно в архитектурно-художествено отношение. Четиринайсет години, уверяваше ни той, не бил продумал по сръбски, орнаменти та сега като че искаше да се наприказва за цели 14 години.  
  
За една минута ние узнахме, че той е un vrai parisien, че е служил много години във французкото атлантическо параходно дружество, че е кръстосал целия Изток, че е „интелигентен", „но щастието му таквози". Цял рой впечатления, които са спали толкова години покрити с нови впечатления, сега се пробудиха и забръмчаха през устните му. Добре. Заловихме се първо за тоалета си, като оставихме после да му мислим какво ще се прави. Петър ме повикаше да ми отвори вратата на рая, аз би му извикал: „Махни се с твоя рай, остави ме да видя Ниагара! „А бе чакайте, господа, да не сме сбъркали, туй нещо много салтанатлия ми се види" - шепнеше отдире ни изгубеният другар. Но, признавам се, нюйоркският Broadway ми направи не-сравнено по-силно впечатление. Разбира се, нищо не можехме да видим. А че минувал свят, че се сплъчкали хиляди коне и кола, че лети като мълния пожарната команда - хич не ще и да знае: пуши, гривни и гривни цвъка и чете… Не изминахме много - и насреща ни се качеше едно американско семейство, между което една мома, доста хубавинка, се обръща към мене, като че се познаваме кой знае откога: „Не яжте тези ябълки, young man, ще се разболеете." Тази простота ме подкупи малко в полза на американките, при всичко, че в Европа подобно обръщение на мома към непознат мъж би се счело за предизвиквание.

Konum

Meslek

forqueenshop.news
Sosyal ağlar
Üye etkinliği
0
Forum yazıları
0
Konular
0
Sorular
0
Cevaplar
0
Soru yorumları
0
Beğenildi
0
Alınan beğeniler
0/10
Değerlendirme
0
Blog yazıları
0
Blog yorumları
Paylaş: